ไทยฮอนด้า จัดการแข่งขันเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา

ครีมกันแดดผู้ชาย
ภาครัฐและเอกชน ต่อเนื่องปีที่ 4 ผลักดันให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) จัดการแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาขับขี่ปลอดภัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นครั้งแรกที่มีการขยายความร่วมมือไปยังภาคอาชีวะเอกชน เพื่อขยายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะกิจกรรมการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมให้เยาวชนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องบนท้องถนน

ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “จากความตั้งใจของไทยฮอนด้าที่บุกเบิกการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยมาโดยตลอด ผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษา ที่ต้องการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเยาวชนไทยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและสังคม ครั้งนี้เรายังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สอศ. อีกทั้งยังได้ขยายความร่วมมือไปยัง สวทอ. ซี่งดูแลอาชีวศึกษาเอกชน เสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยบนถนนที่มากขึ้น เราหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนของเรา”

กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 727 คน จาก 216 สถาบันทั่วประเทศ ได้รับความสนใจและความร่วมเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยจะทำการตัดสินผู้ชนะโดยใช้เกณฑ์การทดสอบความสามารถใน 5 สถานี ได้แก่ 1. สถานีการเบรก 2. สถานีการทรงตัวในทางแคบ 3. สถานีความคล่องตัว 4. สถานีสลาลอม และ 5. สถานีทดสอบความรู้ขับขี่ปลอดภัยและฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ APT

สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : vec.go.th
พร้อมติดตามกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย
ได้ที่เฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand
เว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th
และฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ ช่วยการตัดสินใจอย่างแม่นยำขณะใช้รถใช้ถนนได้ที่ : hondasafetyAPT.com